Hľadanie podľa štítku

A B C CH C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Objav svoje birmovné meno

 • Autor: Jozef Možiešik
 • Typ: Video, Dokument
 • Kategorie: Katechéza, Liturgická katechéza
 • Adresáti: Birmovanci
 • Druh: video katechéza
 • Náročnosť na prípravu: Snadné
 • Časový rozvrh aktivity: 20 minút
 • Štítky:
 1. Objav svoje birmovné meno
  Autor: Jozef Možiešik
  .pdf, 348.68 KB, 25 stažení

  Stiahnuť

Charakteristika: Nové meno, ktoré prijíma veriaci pri slávení birmovania, má byť vonkajším vyjadrením jeho jeho rozhodnutia byť Kristovým učeníkom a svedkom. Zvýrazní sa tak rozmer potvrdenia či osobného rozhodnutia prijímateľa, ktoré nemohol urobiť, ak bol pokrstený v ranom detstve. Birmovanec prijíma meno, ktoré naznačuje jeho identitu a víziu kresťanského života. V katechéze je však pozvaný ísť ešte ďalej a v modlitbe skúmať, aké meno si pre neho vyvolil Boh. Katechéza je dostupná na https://youtu.be/uyJoiwWrv74

Téma: Kritériá pre výber birmovného mena.

Ciele: Birmovanec si zvolí nové meno. Pozná význam svojho krstného a birmovného mena. Oceňuje život svojho krstného a birmovného patróna. Uvedomuje si dôležitosť výberu mena a jeho symboliku.

Metodika používania / spôsob používania

Úvod

Keď ťa kedysi dávno tvoji rodičia priniesli na krst, kňaz sa ich spýtal: „Aké meno dávate svojmu dieťaťu?“ A oni mu povedali meno, ktoré pre teba vybrali. Vzápätí ťa tým menom oslovil. Povedal: „Michal, Zuzana…, svätá Matka Cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. V jej mene ťa poznačujem znakom kríža.“ Tým si bol prijatý do Cirkvi, či presnejšie pričlenený k nej. Cirkev ťa prijala aj s menom, ktoré ti dali rodičia.

Tvoje meno niečo hovorí

Tvoje meno má nejaký význam. Ak sa voláš napríklad Ľubomír, tak význam svojho mena si odvodíš pomerne jednoducho, lebo tvoje meno je slovanského pôvodu a označuje človeka, ktorý miluje (ľúbi) mier, pokoj, je mierumilovný. Ak ti rodičia dali meno Lucia a chceš vedieť jeho význam, to už musíš siahnuť po slovníku. Meno Lucia totiž pochádza z Latinčiny,  je odvodené od slova lucius, čo znamená svetlý, žiariaci (lux znamená svetlo). Inak podobný význam majú mená Svetlana, ktoré má slovanský pôvod a meno Klára, tiež z latiny, znamená jasná.

 • ÚLOHA: Zisti si a zapamätaj význam svojho krstného mena. Na internete je veľa stránok, kde o význame mien hovoria. Overený a presný zdroj v slovenčine je stránka www.zivotopisysvatych.sk.  

Tvoje meno niečo hovorí o tvojich rodičoch

Je veľmi pravdepodobné, že pri skúmaní významu svojho mena zistíš, že o tebe nehovorí nič. Možno ti rodičia dali meno Pavol, z latinského paulus, čo znamená malý a v prenesenom význame aj skromný. Ale ty máš pritom skoro dva metre a so zahanbením si uvedomuješ, že skromnosť nie je tvojou silnou stránkou.

 • ÚLOHA: Spýtaj sa rodičov, prečo ti vybrali práve toto meno.

Tvoje meno totiž niečo hovorí práve o nich. Možno ho vybrali kvôli nejakej vlastnosti, o ktorej dúfali, že ju budeš mať. Možno chceli skromného syna. Miesto toho majú dnes syna sebavedomého a úspešného. A sú spokojní ;-) Alebo ti vybrali meno podľa niektorého z príbuzných. Lebo vy chceli v tebe uchovať jeho pamiatku. Porozprávaj sa s nimi o ich motívoch. Možno budeš mať potom svoje meno ešte radšej. Lebo ti niečo napovie o tých, ktorí ťa majú radi.

Nové meno

Čo tvoje meno nehovorí

To, že rodičia vyberajú meno pre svoje deti, je krásny zvyk. Ale má aj svoju slabinu. Je veľmi pravdepodobné, že tvoje meno nevyjadruje celkom presne kto si a kým chceš byť. Ale my také veci potrebujeme povedať niekedy aj meno. Preto si napríklad nevesta (v našej kultúre) mení pri sobáši priezvisko. Tým, že manželia prijímajú nové priezvisko (vlastne druhé meno, meno rodiny), hovoria kým sú a kým chcú byť. Spoločným priezviskom vyjadrujú, že patria k sebe a chcú byť jedno. Zároveň si ale každý nich nechá svoje krstné meno. To preto, že chcú byť jedno ale tak, že každý zároveň zostane sám sebou.

Ty si Kristus. A ty si Peter

Teraz si prečítame z Evanjelia podľa Matúša rozprávanie o tom, ako vznikli dve mená, ktoré určite poznáte. Rozprávanie nájdete v Mt 16,13-19.

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ 

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

Ježiš sa pýta: „Kto som podľa teba? Aké meno by si dal, keby si chcel vystihnúť to najdôležitejšie?“ Šimon, ktorý o minútu dostane meno Peter, hovorí: „Ty si Mesiáš.“ Aby sme pochopili, čo mu to vlastne povedal, musíme mať na pamäti, že:

1. Šimon Peter bol žid. Jeho materinským jazykom bola Hebrejčina alebo Aramejčina. Ako žid spolu s ostanými židmi veril, že Boh pošle jeho národu Záchrancu. V priebehu dejín tohto Neznámeho, ktorý raz príde a urobí poriadok, začali nazývať Pomazaný, lebo mysleli, že to bude kráľ, prorok, alebo kňaz. A muž sa kráľom, prorokom alebo kňaz stal tým, že ho za kráľa, proroka alebo kňaza pomazali. Lenže Židia hovorili medzi sebou po hebrejsky. A v tom jazyku sa pomazaný povie Mašiach. Od toho je slovenská verzia Mesiáš.

2. Evanjelium podľa Matúša bolo napísané po grécky. Druhá vec, na ktorú musíme pamätať je, že evanjeliá boli napísané po grécky, alebo boli do gréčtiny preložené. Prečo? Lebo to bol vtedy svetový jazyk, asi ako dnes angličtina. No a hebrejské Mašiach, pomazaný, preložili do gréčtiny slovom χριστός (christos), z toho neskôr vznikla aj slovenská verzia Kristus.

Takže Šimon dal v ten deň Ježišovi prímenie (Kristus), ktoré sa naozaj ujalo a dnes ho pozná celý svet. A je to nové meno, ktoré vyjadruje Ježišovu identitu, on je ten, ktorého židia celé stáročia čakali, ten Neznámy, Záchranca, Pomazaný.Ale aj Ježiš dáva nové meno Šimonovi. Hovorí mu: „Ty si Peter.“ Nie, nehovorí :-) Opäť si pripomeňme predchádzajúce poznámky:

1. Ježiš hovoril aramejsky alebo hebrejsky. A povedal Petrovi, že je Kéfas, slovo, ktoré by sa dalo preložiť ako skala, kameň…

2. Matúšovo evanjelium sa zachovalo v gréckom jazyku. A po grécky (v starovekej gréčtine) sa skala povie petros. Za 2000 rokov Gréčtina prešla vývojom, ale tá podobnosť je dodnes zachovaná. Pozrite si to napríklad na google :-).

Ježiš dal učeníkovi menom Šimon meno, ktoré hovorí o tom, kým sa má ten muž stať: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Podarilo sa, Šimon ben Jochanan sa stal Petros, Skala, pevný základ, na ktorom bolo vybudované celé spoločenstvo Cirkvi. Dnes, po dvoch tisíckach rokov, ho už väčšina pozná len pod týmto jeho novým menom. Ba celé stáročia kresťania z úcty k nemu a v túžbe, aby mu ich synovia a dcéry boli v niečom podobní, dávajú svojim deťom mená Peter alebo Petra.

Kto si, kým chceš byť a kým chce Boh, aby si sa stal

Povedal som, že nevýhodou tvojho mena je že nevystihuje celkom presne to, kto si a kým chceš byť.  Preto dostaneš pri birmovke nové meno. Postavíš sa pred biskupa a oň ťa neosloví tvojim krstným, ale novým, birmovným menom. Povie: „František, Mária, Peter…, príjmi znak daru Ducha Svätého.“ 

Ako prídeš k novému menu?

Sú tri možnosti:

1. Meno ti vyberie farská komunita a dá ti ho pán biskup. Je to najlepší spôsob. Ale pretože máme veľa birmovancov, nie je reálny.       

2. Meno si vyberieš sám. Birmovné meno má vyjadrovať, kým chceš byť. Nemyslím tým, či chceš byť kozmonautom, alebo kaderníčkou, ale kým chceš byť v tom najhlbšom zmysle slova. Preto musíš pri výbere dbať na:

◦ Význam mena. Meno, ktoré si vyberieš, má hovoriť o tom, kým chceš byť. Napríklad ak si veľmi vážiš Božie odpustenie a chceš na tom postaviť svoj život, hodí sa pre teba meno Ján, pretože znamená „Boh je milostivý.“ Pripomínam, že význam mien nájdeš na www.zivotopisysvatych.sk. A na druhej strane asi si nevyberieš meno Jarmila, lebo v ňom ťažko nájdeš víziu kresťanského života, hoci na ňom nie je nič zlé. Mimochodom je to veľmi pekné meno ;-).

◦ Patrón. Sú mená, ktorých význam veľmi nezaváži. Napríklad také meno František je z talianskeho Francesco, a znamená doslova malý Francúz. Alebo Debora je z hebrejského debhórá – včela. Ale to meno môže byť pre teba dobré, ak si ho vyberieš kvôli svätcovi, ktorý ho nosil pred tebou. Ak ťa uchvátil život svätého Františka Saleského, Xaverského alebo Asisského. Alebo ak chceš byť ženou statočnou ako starozákonná Debora, pokojne si to meno vyber.

 • ÚLOHA: Je dôležité, aby si poznal nebeského patróna, ktorého meno nosíš a tiež význam mena. Oboje nájdeš na www.zivotopisysvatych.sk. Pozorne si prečítaj a nauč sa naspamäť životopis svätca, ktorého meno si si vybral. Buď pripravený zdôvodniť, prečo práve toto meno a vysvetliť, ako vyjadruje to kým chceš byť.

3. Meno, ktoré ti vybral Boh. No z voľby birmovného mena môžeš vyťažiť ešte viac. Nemusí hovoriť len to, kých chceš byť ty. Môže byť vyjadrením toho, kým chce Boh, aby si sa stal. Všimni si Petra a Ježiša. Keď Šimon, budúci Peter povie Ježišovi: „Ty si Mesiáš“, Ježiš ho pochválil, že na to neprišiel sám. Povedal mu: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.“ Teda „si chlapík, Šimon, lebo si mi nevybral meno len podľa toho, čo vidíš navonok, ale ideš do hĺbky, zjavil ti ho môj Otec, ktorý je na nebesiach.“

◦ Boh má pre teba meno už vybraté. Cez proroka Izaiáša hovorí: „Hľa, do dlaní som si ťa vryl“ (Iz 49,16). Pre Boha nie si nejaké číslo alebo čiarkový kód. Dávno predtým, ako si sa narodil, ťa miloval a chcel. A milovať niekoho a nemať pre neho meno, to sa asi ani nedá.

 • ÚLOHA: Objav meno, ktoré pre teba vybral Boh. Teda nepýtaj sa len kým chceš byť, ale kým chce Boh, aby si sa stal. Drž sa tých kritérií, o ktorých som už hovoril. Ale zároveň sa každý deň modli a pýtaj sa: „Pane, ako chceš, aby som sa volal? Zjav mi moje meno.“ Pomôže ti pri tom malá aktivita:
  • 1. Nájdi si malý biely kamienok. Alebo aj iný, ak sa ti biely nájsť nepodarí.
  • 2. Daj si ho na čestné miesto, na svoj stolík, poličku, niekde, kde ho budeš mať na očiach.
  • 3. Každý deň, keď sa budeš modliť, ho zober do ruky a dobre si ho prezri.
  • 4. Potom si prečítaj prísľub z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána: „Tomu, kto zvíťazí, dám […] biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane.“
  • 5. Modli sa napríklad takto: „Pane, ty si si ma vybral a zamiloval už pri stvorení sveta. Daj mi spoznať meno, ktorým chceš, aby som sa volal ako tvoj pobirmovaný svedok. Amen.“
  • 6. A keď už budeš vedieť, aké bude tvoje birmovné meno, napíš ho fixou na kamienok.

Späť na výpis

Kontaktovať užívateľa, ktorý materiál nahral

Diskusia k materiálu (0 príspevkov)

FILTRE

Adresáti

Druh

Typ

0 nájdených materiálov

Prihlásenie

Je vyžadované prihlásenie. Po prihlásení / registrácii budete môcť sťahovať materiály, hodnotiť materiály, prispievať do diskusii, nahrávať nové materiály a ďalšie...

Registrácia

Nahlásit nevhodný komenář