Hľadanie podľa štítku

A B C CH C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Adventná cesta do Betlehema

 • Autor: Božka Bzdilíková, Libor Cvacho
 • Typ: Dokument
 • Kategorie: Katechéza
 • Adresáti: Žiaci - ZŠ, Deti pred prvým svätým prijímaním
 • Druh: aktivita
 • Náročnosť na prípravu: Snadné
 • Časový rozvrh aktivity: 10 minút
 • Štítky:
 1. Metodika
  Autor: Božka Bzdilíková
  .docx, 16.79 KB, 67 stažení

  Stiahnuť

 2. Plagát
  Autor: Libor Cvacho
  .pdf, 1.56 MB, 65 stažení

  Stiahnuť

 3. Verzia pre starších žiakov
  Autor: Božka Bzdilíková
  .pdf, 767.57 KB, 56 stažení

  Stiahnuť

Materiály na stiahnutie: plagát I metodikaverzia pre starších žiakov

Budeme kráčať do Betlehema za Ježišom. Na tejto ceste nás budú sprevádzať postavy z evanjelií na jednotlivé nedele. Postavy sú na obrázkoch. (Noe, Ján Krstiteľ, opäť Ján Krstiteľ, Jozef) Každú nedeľu si môžu deti vymaľovať daný obrázok. (Môže sa tam priradiť úloha ísť na sv. omšu, záleží na tom aké zostavenie máte v triede, či chodia do kostola. Treba si uvedomiť, že ak nechodia deti, je to preto, že nechodia rodičia, čiže nedávať im úlohu, ktorú nie sú schopní urobiť. Aj keď cez toto by možno mohli priviesť deti rodičov do kostola :) Spolu s týmito postavami budeme v danom týždni plniť nejaké úlohy. (pozri nižšie – treba ich vytlačiť z druhej strany obrázka) Keď úlohu splnia, môžu si vymaľovať stopu. Každý deň je jedna stopa. Nedeľné stopy sú v krúžku. Takto to majú aj ako adventný kalendár, postupne sa približujú k sviatku Narodenia Krista, čiže do Betlehema k Ježišovi /obrázok v strede/  Hviezdy nemajú špecifickú úlohu, môžu si ich vymaľovať len tak.

Po predstavení cesty si prečítame celé znenie evanjelia prvej nedele, (súradnice sú pri hl. myšlienke). Potom sa v krátkosti porozprávame o postave, ktorá tam v danom týždni vystupuje ( môžeme cez otázky, či vedia kto je to Noe, čo o ňom vedia,...) a nakoniec zdôraznime hl. myšlienku a s ňou spojenú úlohu. (Noe počúval Boží hlas a konal podľa neho, na potopu bol pripravený, lebo bol poslušný Bohu (postavil koráb a tak sa zachránil sa ...) Aj ja budem počas týždňa ako Noe počúvať čo mi Boh hovorí v Božom slove, budem viac čítať SP, tak ako Noe poslúchal Boha, aj ja budem poslúchať rodičov, učiteľov..., lebo aj cez nich ku mne Boh hovorí.)  Dané texty k postavám a úlohy sú nižšie.

Takto postupujeme každý týždeň, krátko na začiatku hodiny. 

V prílohe sa nachádza aj verzia pre starších žiakov.

Metodika používania / spôsob používania

1. adventný týždeň

 • Začínam s Noemom – (čítam Božie slovo)

„ Aj vy buďte pripravení...“ Mt 24, 37-44

Noe počúval Boží hlas a konal podľa neho, na potopu bol pripravený, lebo bol poslušný Bohu (postavil koráb a tak sa zachránil sa ...)

 • Aj ja budem počas týždňa ako Noe počúvať čo mi Boh hovorí v Božom slove, budem viac čítať SP,
 • tak ako Noe poslúchal Boha, aj ja budem poslúchať rodičov, učiteľov..., lebo aj cez nich ku mne Boh hovorí.

2. adventný týždeň

 • Kráčam s Jánom Krstiteľom  – (zriekam sa)

„Robte pokánie, priblížilo sa Božie kráľovstvo“ Mt 3, 1-12

Ján Krstiteľ žil na púšti, sám žil veľmi striedmym životom a pozýva k pokániu aj mňa,

 • Pokúsim sa tento týždeň odoprieť si niečo, čo mám rád (sladkosť, mobil, hry na pc, pozeranie tv...)
 • a budem si viac všímať tých, ktorí nemajú to čo ja. Môžem im niečo darovať, možno i kúsok svojho času (vyrobím niekomu darček, alebo sa zapojím do nejakej zbierky, počas adventu ich je veľa – tesco zbierka, hlinený dukát, možno zapojenie sa do zbierky, ktorú organizujete na škole...)

3. adventný týždeň

 • Opäť na ceste s Jánom Krstiteľom – (konám dobré skutky)

„Lebo to o ňom je napísané: Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.“ Mt 11, 2-11

Ján Krstiteľ bol poslom Ježiša. On prišiel pred ním a pripravoval mu cestu. Aj ja chcem byť poslom Ježiša, svojimi skutkami priviesť na cestu za Ježišom aj iných.

 • Môžem niekomu o Ježišovi porozprávať, všímam si kto potrebuje pomoc a pomôcť mu, ak sa nedá inak, aspoň ho vypočuť, pomodliť sa za chorých, hladujúcich, ľudí bez domova...,

4. adventný týždeň

 • Pokračujem na ceste spolu s Jozefom (modlitba, sv. spoveď, sv. prijímanie)

„Jozef, neboj sa prijať Máriu....“ Mt 1, 18-24

Jozef skôr než niečo urobí, premýšľa čo je správne a počúva, čo mu Boh hovorí cez anjela. Spolu s Máriou prijíma i Ježiša.

 • I ja budem v tomto týždni pravidelne  v modlitbe rozprávať sa s Ježišom.
 • Budem premýšľať čo som robil správne a v čom som nepočúval Boží hlas, urobím si spytovanie svedomia a pristúpim k sviatosti zmierenia.
 • A tak ho budem môcť prijať v Eucharistii do svojho čistého srdca.

Späť na výpis

Kontaktovať užívateľa, ktorý materiál nahral

Diskusia k materiálu (0 príspevkov)

FILTRE

Adresáti

Druh

Typ

0 nájdených materiálov

Prihlásenie

Je vyžadované prihlásenie. Po prihlásení / registrácii budete môcť sťahovať materiály, hodnotiť materiály, prispievať do diskusii, nahrávať nové materiály a ďalšie...

Registrácia

Nahlásit nevhodný komenář